Bod č.76.:

MAJ/19 - Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a pozemků v souvislosti se stavbou „Lokalita Na Dražkách – Újezd, parc. č. 982/20“, v k. ú. Újezd a zřízení služebností, investor spol. IKO stavby s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 509 z 15. 5. 2014 a usnesení ZMP č. 347 z 12. 6. 2014)
Příloha č.3 (geometrické plány - pozemky)
Příloha č.4 (geometrické plány - služebnosti)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:449 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX