Bod č.83.:

PROP+BYT/5 - Změna „Zásad prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně“ – vyjmutí uvolněných bytů zvláštního určení z prodeje a jejich ponechání v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dopis BYT MMP)
Příloha č.2 (doporučení KB RMP)
Příloha č.3 (část Zásad s vyznačením navrhované změny )
Příloha č.4 (Zásady v upravené verzi )
Příloha č.5 (měněné usn. ZMP č. 795/2005)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 954 ze dne 23. 8. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:456 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX