Bod č.84.:

PROP/6 - Prodloužení termínů v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 2016/001541 ve znění dodatku č. 1 v souvislosti s výstavbou „Bytového domu U Lomů“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost o změnu termínů v KS)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 959 ze dne 23. 8. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:457 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX