Bod č.67.:

MAJ/10 - Výkup pozemku parc. č. 10920/18, k. ú. Plzeň, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 27/2011) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 665/2013) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 1) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (výřez ze studie Plzeň, Karlovarská) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (katastrální mapy) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 976/2018) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:441 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX