Bod č.86.:

PROP/8 - Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1367/10 a p. č. 1367/11, oba v k. ú. Bručná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Mapy - územní plán)
Příloha č.5 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.6 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.7 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.8 (Mapy - majetek města)
Příloha č.9 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.10 (Usnesení RMP č. 957 ze dne 23. 8. 2018)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:459 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX