Bod č.63.:

MAJ/6 - Výkup částí pozemků parc. č. 109/7 a parc. č. 109/23, k. ú. Červený Hrádek u Plzně, z vlastnictví fyzických osoby do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (žádost s příslušlnými doklady) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usn RMO Plzeň č. 0247/17 ze dne 20. 12. 2017) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (fotodokumentace) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orientač. turist. mapa) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (geometrický plán (nepotvrzený)) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 21. 8. 2018) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (usn. RMP č. 938 ze dne 23. 8. 2018) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:437 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX