Bod č.75.:

MAJ/18 - Konečné smlouvy v rámci stavby "Polyfunkční centrum Plzeň Bory – Bytová zástavba", investor InterCora – Bory, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 78/2011)
Příloha č.2 (žádosti)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (rozsah přebíraných staveb – zákresy (schváleno RMP))
Příloha č.5 (GP č. 11216-43/2018)
Příloha č.6 (rozsah služebnosti strpění svodu vody (schváleno RMP))
Příloha č.7 (GP č. 10969-70/2017)
Příloha č.8 (GP č. 11217-44/2018)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (mapy – modrá mapa s vyznačením směny, územní plán, letecký snímek)
Příloha č.11 (doporučení KNM ze dne 21. 8. 2018)
Příloha č.12 (usnesení RMP ze dne 23. 8. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:448 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX