Bod č.66.:

MAJ/9 - Výkup pozemků parc. č. 1155/1 a parc. č. 1155/2, k. ú. Bolevec, z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (žádost) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 1 č. 242 ze dne 10. 7. 2018) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (fotodokumentace) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orientač. turist. mapa) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 21. 8. 2018) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (usn.RMP č. 940 ze dne 23. 8. 2018) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:440 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX