Bod č.62.:

MAJ/5 - Výkup nově vzniklých pozemků p. č. 2336/65, p. č. 2336/66, p. č. 2336/67, p. č. 2345/4, p. č. 2345/5 a p. č. 2345/6, k. ú. Valcha, od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Žádost, záborový elaborát) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 3 ) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (Fotodokumentace) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (Snímky z kat. mapy) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (Geometrický plán) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (Usnesení RMP ze dne 23. 8. 2018) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:436 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX