Bod č.27.:

KŘTÚ/14 - Vynětí pozemků v Plzni, Šumavské, Mikulášské, Americké a Sirkové ulici, nacházejících se v zónách zásadního celoměstského zájmu z působnosti městského obvodu Plzeň 2 a z působnosti městského obvodu Plzeň 3

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zákres pozemků navrhovaných k vynětí)
Příloha č.2 (Vybrané části studie veřejného prostranství „Revitalizace prostoru u nádraží“ (ÚKRMP, 7/2018))
Příloha č.3 (Usnesení Rady města Plzně č. 911 dne 23. srpna 2018)
Příloha č.4 (Zápis z KNM RMP)
Předloženo na stůl (Nový krycí list návrhu usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:400 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX