Bod č.8.:

TAJ/3 - Novela Statutu města Plzně

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Statut města) (*)
Příloha č.2 (Podněty MO)
Příloha č.3 (Revize návrhu) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:51 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 11.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX