Bod č.78.:

MAJ/21 - Majet. vypoř. pozemků v k. ú. Plzeň mezi MP, TJ Prazdroj Plzeň z.s. a SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s. formou vzáj. darů v souladu se studií „Plzeň, Karlovarská“ a IA MO P1 „Chodník v ul. Pod Všemi svatými“ vč. služebností

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (dříve vydané vyjádření MO-1 (směna))
Příloha č.4 (rozsah veřejného prostranství dle studie )
Příloha č.5 (vyjádření obou subjektů vč.návrhu na vzájemné darování pozemků )
Příloha č.6 (vývoj případu )
Příloha č.7 (fotodokumentace )
Příloha č.8 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orientač. turist. mapa )
Příloha č.9 (geomerický plán )
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP ze dne 10. 4. 2018 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:451 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX