Bod č.14.:

TAJ/4 - Projednání informativních zpráv na 24. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018 - blok II.

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:57 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 11.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX