Bod č.18.:

TAJ/5 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2018

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 3. 9. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:60 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 11.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX