Bod č.19.:

TAJ/6 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 5. 6. 2018 do 3. 9. 2018

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:62 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 11.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX