Bod č.10.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení od 26. 5. 2018 do 10. 8. 2018

(předkladatel:Mgr. Zarzycký )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:383 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX