Bod č.16.:

MAI/3 - Žádost občanského sdružení Koterov o odkanalizování Koterova

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:58 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 11.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX