Bod č.11.:

ÚKEP+ŘEÚ/2 - Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území ORP Plzeň"

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Příloha 2 - Usnesení ZMP 033 z 25. 1. 2018 č. 9)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:384 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX