Bod č.12.:

ÚKEP+ŘEÚ/3 - Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „7. ZŠ – nástavba budovy školy“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:385 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX