Bod č.87.:

PROP/9 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1093/32 v k. ú. Doubravka společnosti Lidl Česká republika, v. o. s., IČ 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti Lidl Česká republika, v.o.s.)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (Vytýčení vodovodu)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Územní plán)
Příloha č.7 (Orientační mapa)
Příloha č.8 (Geometrický plán)
Příloha č.9 (Majetek města Plzně)
Příloha č.10 (Usnesení ZMP č. 563 ze dne 14. 12. 2017)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 267/2018)
Příloha č.12 (Doporučení KNM RMP ze dne 21. 8. 2018)
Příloha č.13 (Usnesení RMP ze dne 23. 8. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:460 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX