Bod č.90.:

PROP/12 - Prodej pozemku p. č. 2876/2 v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P2 - Slovany)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Územní plán)
Příloha č.6 (Letecký snímek)
Příloha č.7 (Orientační mapa)
Příloha č.8 (Katastrální mapa)
Příloha č.9 (Doporučení KNM RMP ze dne 7. 6. 2018) (*)
Příloha č.10 (Usnesení RMP ze dne 23. 8. 2018) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:463 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX