Bod č.6.:

KT/2 - Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za I. pololetí roku 2018

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:49 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 11.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX