Bod č.18a.:

ŽP/1 - Podnět občanů z Vřesinské, Sládkovy, Palírenské a přilehlých ulic - žádost o pomoc při řešení jejich problémů

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (informativní zpráva)
Informativní zpráva č.1 (příloha č. 1 - podnět )
Informativní zpráva č.2 (příloha č. 2 - zpráva MP)
Informativní zpráva č.3 (příloha č. 3 - odpověď občanům)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:61 rok:2018

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 11.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX