Bod č.113b.:

RadCh/1 - Mistrovství Evropy v para lukostřelbě 2018 - vyhodnocení

(předkladatel:radní Chvojka)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX