Bod č.113a.:

NámB+RadS/2 - Informace o aktuálním stavu objektu Kulturní dům Peklo

(předkladatel:nám. Baxa, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX