Bod č.5a.:

PRIM/5 - Udělení čestného občanství města Plzně paní Marii Uchytilové in memoriam

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:378 rok:2018

40. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 6.9.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX