Bod č.6.:

TAJ/1 - Volba starosty, místostarostů a ostatních členů Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:63 rok:2018

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 2.11.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX