Bod č.9.:

TAJ/2 - Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva

(předkladatel:starosta MO P2)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Nařízení vlády č. 318/2017) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:64 rok:2018

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 2.11.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX