Bod č.1.:

ST1/1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Oznámení o konání ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 1.11.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX