Bod č.9.:

EAP/2 - Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2018

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:71 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 4.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX