Bod č.10.:

EAP/1 - Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020-2022

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (souhrn)
Příloha č.1 (obsah materiálu)
Příloha č.2 (zkratky)
Příloha č.3 (komentář k návrhu rozpočtu)
Příloha č.4 (tabulková část rozpočtu, SVR)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:72 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 4.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX