Bod č.3.:

ST/1 - Jednací řád ZMO Plzeň 3 a Volební řád pro volby konané ZMO 3

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Jednací řád ZMO 3)
Příloha č.2 (Volební řád pro volby konané ZMO 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.11.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX