Bod č.7.:

ST/2 - Stanovení počtu členů Rady MO 3, počtu místostarostů MO Plzeň 3

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:75 rok:2018

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.11.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX