Bod č.9.:

ST/4 - Určení dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva MO 3

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:77 rok:2018

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.11.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX