Bod č.10.:

ST/5 - Stanovení působnosti místostarostů MO Plzeň 3

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:78 rok:2018

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.11.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX