Bod č.12.:

ST/7 - Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru, volba předsedů osadního výboru Valcha a osadního výboru Radobyčice

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:80 rok:2018

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.11.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX