Bod č.13.:

ST/8 - Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva MO Plzeň 3

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka - odměny)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:81 rok:2018

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.11.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX