Bod č.14.:

ST/9 - Poskytnutí příspěvků členům ZMO3, stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům ZMO 3

(předkladatel:)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Instrukce ÚMO Plzeň 3 č. JI 40)
Příloha č.2 (usn. ZMO 3 č. 92 z 27.11.2017)
Příloha č.3 (usn. ZMO 3 č. 96 z 11.12.2017 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:82 rok:2018

1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 12.11.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX