Bod č.5.:

PRIM/1 - Stanovení počtu členů RMP a počtu náměstků, určení funkcí uvolněných členů ZMP a zřízení výborů ZMP, volba primátora města Plzně, náměstků, dalších členů RMP a uvolněných členů ZMP, volba předsedů výborů ZMP

(předkladatel:návrhová komise)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:474 rok:2018

1. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX