Bod č.6.:

PRIM/2 - Svěření některých úkolů členům Rady města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Předloženo na stůl č.1 (Revidovaný návrh usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:475 rok:2018

1. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX