Bod č.7.:

PRIM/3 - Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (NV č. 318/2017 - tabulka)
Příloha č.2 (NV č. 202/2018 - tabulka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:476 rok:2018

1. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 15.11.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX