Bod č.13.:

EAP/3 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2018

(předkladatel:Mgr. Janouškovec)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Činnost FV ZMO P2 za období 10-11/2018) (*)
Příloha (činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10 - 11/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:74 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 4.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX