Bod č.8.:

EAP/4 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-září 2018

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření 1 - 9 2018 - Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření 1 - 9 2018 - Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření 1 - 9 2018 - Příloha textová) (*)
Příloha č.2 (Rozbor hospodaření 1 - 9 2018 - Příloha tabulková)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:70 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 4.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX