Bod č.5.:

TAJ/1 - Volba předsedy, místopředsedy a členů Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:67 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 4.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX