Bod č.7.:

KT/1 - Přijetí finančního daru od podniku Lesy České republiky, s. p.

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Darovací smlouva) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:69 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 4.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX