Bod č.14.:

TAJ/5 - Termíny jednání Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2019

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Plánovací kalendář)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:75 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 4.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX