Bod č.36.:

BYT/1 - Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zápis z BK RMP)
Příloha č.2 (Zápis z FK RMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:506 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX