Bod č.1.:

ST1/1 - Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Oznámení o konání ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX