Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení z 1. ZMO Plzeň 1)
Důvodová zpráva (Plnění usnesení z 1. ZMO Plzeň 1)
Příloha (Usnesení z 1. zasedání ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX