Bod č.5.:

ST1/3 - Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1

(předkladatel:Ing. Helena Řežábová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zpráva o činnosti)
Příloha (příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2018

2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.12.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX